oblačno
NE 1.3.
7/9°
zataženo
PO 2.3.
2/11°
zataženo, déšť
ÚT 3.3.
3/9°

Praha v letopočtech

 • od 4. tis. př. Kr. – nejstarší stopy pravěkého osídlení v okolí Prahy
 • 5./4. st. př. Kr. – keltské hradiště v Závisti u Zbraslavy, od 2. st. př. Kr. zdejší oppidum centrem Keltů žijících v České kotlině
 • po r. 9 př. Kr. – Marobud přivádí Markomany do Čech (šlechtické sídlo v Bubenči)
 • 539 – umírá langobardský král Wacho
 • 5.–6. století - příchod Slovanů
 • 6. st. – slovanská kultura Pražského typu s centrem v Roztokách u Prahy
 • 8. st. – nejstarší osídlení budoucí staré Prahy (osada na Malé Straně)
 • 8.–9. st. – založení Pražského hradu (jako sídlo knížete doložen před 880 – počátek vlády Přemyslovců)
 • 926 – založena na Pražském hradě rotunda sv.Víta
 • 973 – založeno Pražské biskupství
 • 11. st. – vznik kamenných románských domů v Praze
 • 1135–82 – románská přestavba Pražského hradu
 • 1169 – počátek stavby Juditina kamenného mostu
 • 1232–34 – Staré Město získává městská práva a hradby
 • 1257 – založeno Nové Město, později zvané Menší a nyní Malá Strana
 • 1310 – počátek vlády Lucemburků
 • 1316 – poslední velký požár Starého Města
 • 1338 – Staré Město získává právo na radnici
 • 1344 – Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a zahájena přestavba gotické katedrály sv.Víta
 • 1348 – Karel IV. zakládá universitu a Nové Město
 • 1357 – zahájena stavba kamenného mostu (Karlův most)
 • 1402–13 – reformátor Mistr Jan Hus káže v Betlémské kapli
 • 1419 – První defenestrace konšelů a počátek husitských válek
 • 1471 – počátek vlády Jagellonců
 • 1483 – Druhá pražská defenestrace konšelů a počátek náboženské tolerance
 • 1486–1502 – pozdně gotická přestavba Pražského hradu
 • 1526 – počátek vlády Habsburků
 • 1541 – požár Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu
 • 1584–1612 – Praha residencí císaře Rudolfa II.
 • 1618 – Třetí pražská defenestrace a počátek třicetileté války
 • 1620 – bitva na Bílé Hoře a porážka stavovského povstání
 • 1648 – Švédové plení rudolfinské sbírky, Pražský hrad a Malou Stranu
 • 1784 – sjednocení Pražských měst do jediného města Prahy
 • 1787 – premiera Mozartova Dona Giovanniho
 • 1818 – založení Národního musea
 • 1848 – v Praze Slovanský sjezd a revoluce
 • 1868 – slavnostní položení základního kamene Národního divadla
 • 1891 – Jubilejní výstava a rozkvět secesního umění v Praze
 • 1909–11 – stavěn kubistický Dům U Černé Matky Boží
 • 1918 – vyhlášena Československá republika
 • 1939 – Hitlerova okupace Prahy a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
 • 1945 – Květnové postání Prahy a osvobození
 • 1948 – Komunistický puč
 • 1965 – rozhodnutí o výstavbě Metra (1974 zahájen provoz)
 • 1968 – okupace státy Varšavské smlouvy
 • 1969 – v Praze se upálil student Jan Palach na protest proti okupaci, o dva měsíce později také student Jan Zajíc
 • 1989 – Sametová revoluce a obnova demokracie
 • 1992 – Praha zařazena na seznam památek UNESCO
 • 1993 – rozdělení Československa a Praha zařazena na seznam památek UNESCO
 • 1999 – Česká republika vstupuje do NATO
 • 2004 – Česká republika členem Evropské unie