jasno
NE 5.4.
3/13°
jasno
PO 6.4.
5/18°
jasno
ÚT 7.4.
5/17°

PRAHA

"... Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká... Tam v lesích u Vltavy naleznete člověka, jenž tesá práh svého domu a podle toho nazvěte město Prahou..."

Vyšehrad, foto: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Podobným způsobem líčí legendy věštecké vytržení bájné kněžny Libuše, která měla založit a pojmenovat naše hlavní město. Všichni Čechové tuto pověst znají díky Kosmovi, který ji na počátku 12.století zapsal do své kroniky. Do úplného obecného povědomí ji ale rozšířila až opera Bedřicha Smetany. Své proroctví měla Libuše pronést z Vyšehradu, nejstaršího sídla zdejších knížat. Jako manželka bájného Přemysla Oráče se stala zakladatelkou Přemyslovské dynastie, která pak vládla Čechům více než pět set let. Navzdory Kosmovi a Bedřichu Smetanovi probíhalo vše asi poněkud jinak. Dějiny českého státu a dějiny Prahy jsou ale od sebe neoddělitelné.


"PRAGA CAPUT REI PUBLICAE"

Podzimní atmosféra s Vltavou a pražskými mosty, foto: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Praha, hlavní město České republiky, se rozkládá podél řeky Vltavy, uprostřed České kotliny. Dnes v Praze žije kolem 1,2 milionu lidí, což je asi 12% obyvatel našeho státu. Svou lidnatostí i rozlohou (cca 500 km2) představuje největší město České republiky. Pro bohatství a krásu svých památek bylo historické jádro Prahy zařazeno v roce 1993 na seznam chráněných památek UNESCO. Právem se o Praze říká, že je nejkrásnějším hlavním městem Evropy. Paříž a Řím promine.


"PRAGA MATER URBIUM"

Chrámy sv. Františka a Salvátora, foto: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.

Praha je podivuhodný organismus. Není překvapivé, když barokní fasáda domu ukrývá gotické zdivo a románské sklepení. Stará Praha je středověké město v barokním plášti, okrášleném moderním uměním jako klenoty. K jejímu historickému jádru (Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Vyšehrad) přiléhá vnitřní město, jehož čtvrti povstaly ze starých předměstí a od 18. a zejména 19. století srůstaly s pražskými městy (např. Karlín, Smíchov, Holešovice, Vinohrady, Vršovice, Žižkov). Na ně pak navazuje vnější město, dnes plné sídlišť, nákupních center, rodinných vil, lesů a zahrad, ale i průmyslových celků (např. Jižní Město, Jihozápadní Město, Bohnice, Prosek).


Praha není turistickým skanzenem, ani malebnou kulisou, ale překrásným místem pro život, kde se prolíná historie se současností, příroda s městským ruchem. Její vznešená a podmanivá krása je pokladem celého lidstva nejen pro skvostná jednotlivá díla, ale také ve svém celku, v harmonii protikladů, v prorůstání stop minulosti s výkony současnosti.