jasno
NE 5.4.
3/13°
jasno
PO 6.4.
5/18°
jasno
ÚT 7.4.
5/17°

Pražský hrad

Hlavní město Praha a jeho Pražský hrad jsou spolu pevně spojeny. Příhodnost polohy Pražského hradu na výšině nad Vltavou nemohla zůstat nepovšimnuta, jakmile by se u vltavských břehů objevilo osídlení. Jeho nejstarší stopy sice téměř zničila pozdější bohatá a hustá výstavba, ale podle toho, co se dochovalo, se zdá, že od 8. století se rozrůstalo tržiště na území dnešní Malé Strany, rozvíjela se osada na Hradčanech a s největší pravděpodobností vznikla i kultovní a politická funkce areálu budoucího Pražského hradu.

Jeho nejstarší písemně doložené kořeny sahají k roku 880. Tehdy jej přemyslovský kníže Bořivoj opevnil, přenesl sem svoji rezidenci z Levého Hradce (postavil si tu palác) a založil kostel Panny Marie, druhý nejstarší u nás. Archeologové prokázali, částečně ve shodě s legendistou Kristiánem (datován do konce 10. století), že nejpozději před rokem 850 byla výšina Pražského hradu kultovním a politickým centrem naší země. Tady bylo shromaždiště českých velmožů, kteří zde volili svého knížete a vsazovali jej na stolec, ale současně tu na pahorku Žiži též uctívali staré bohy předkřesťanských časů, které po r. 880 vystřídalo nové náboženství. Význam Pražského hradu jako politického i kultovního centra se tedy od svých nejstarších počátků vlastně vůbec nezměnil. Již 1200 let je pro nás nejposvátnějším centrem naší země.


NOVÝ PALÁC, I. a II. NÁDVOŘÍ

III. NÁDVOŘÍ A STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC

KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA

KLÁŠTER SV. JIŘÍ, VIKÁŘSKÁ A JIŘSKÁ ULICE

ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

PANOVNÍCI V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA PRAŽSKÉM HRADĚ