Levý Hradec – sv. Ludmila

Život známé české světice je inspirující i po 1100 letech

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily, které proběhly v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

S životem světice je spojeno několik míst u nás:

Levý Hradec

Levý Hradec je pozůstatkem středověkého přemyslovského hradiště, vzdáleným zhruba 10 kilometrů severně od Prahy. Kněžna Ludmila a kníže Bořivoj I. měli na Levém Hradci své sídlo a nechali zde na konci 9. století vybudovat kostel sv. Klimenta, který byl prvním kostelem v Čechách. Díky zřízení průvodcovské služby je možné si kostel prohlédnout.

Život známé české světice je inspirující i po 1100 letech

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily, které proběhly v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

S životem světice je spojeno několik míst u nás:

Levý Hradec

Levý Hradec je pozůstatkem středověkého přemyslovského hradiště, vzdáleným zhruba 10 kilometrů severně od Prahy. Kněžna Ludmila a kníže Bořivoj I. měli na Levém Hradci své sídlo a nechali zde na konci 9. století vybudovat kostel sv. Klimenta, který byl prvním kostelem v Čechách. Díky zřízení průvodcovské služby je možné si kostel prohlédnout.

Na Levém Hradci se každý rok pořádají svatoludmilské poutě a další akce.

Levý Hradec je součástí města Roztoky. V Roztokách se také nachází Středočeské muzeum, kde kromě stálé expozice a příležitostných výstav můžete navštívit také ateliér malířky Zdeňky Braunerové, která v Roztokách žila.

I zde si můžete projít naučnou stezku, která je dlouhá 800 metrů a provede vás jak historií, tak i přírodou tohoto krásného místa středních Čech.

Levý Hradec – sv. Ludmila, Kam na výlet Praha