Svatý Jan pod Skalou – sv. Ludmila

Život známé české světice je inspirující i po 1100 letech

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily, které proběhly v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

S životem světice je spojeno několik míst u nás:

Svatý Jan pod Skalou

30 kilometrů jihozápadně od Prahy, kousek od Berouna, najdete obec Svatý Jan pod Skalou, která je bohatá na historické památky, ale také na krásnou přírodu. Největší a nejhonosnější památkou je bezpochyby kostel Narození sv. Jana Křtitele.

Život známé české světice je inspirující i po 1100 letech

1100. výročí smrti sv. Ludmily realizuje spolek Svatá Ludmila 1100 let, který zaštiťuje oslavy a všechny akce zaměřené na připomínku odkazu sv. Ludmily, které proběhly v roce 2021 na národní i mezinárodní úrovni.

S životem světice je spojeno několik míst u nás:

Svatý Jan pod Skalou

30 kilometrů jihozápadně od Prahy, kousek od Berouna, najdete obec Svatý Jan pod Skalou, která je bohatá na historické památky, ale také na krásnou přírodu. Největší a nejhonosnější památkou je bezpochyby kostel Narození sv. Jana Křtitele

Obec se stala svatoludmilským místem díky legendě, která vypráví o poustevníkovi Ivanovi, jehož laň postřelil na lovu kníže Bořivoj. Tato příhoda vedla k objevení Ivanovy poustevny a později také k setkání Ludmily s Ivanem na již zmiňovaném Tetíně. Toto setkání je vyobrazeno v benediktinském klášteře, který se také nachází v této obci a je prohlášen za národní kulturní památku.

Svatý Jan pod Skalou – sv. Ludmila, Kam na výlet Praha