Národní divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru.
Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.
Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.
Dnešní podobu Národního divadla tvoří čtyři umělecké soubory – Opera, Činohra, Balet a Laterna magika – a pod uměleckou správu divadla patří čtyři scény – Národní divadlo, Státní opera, Stavovské divadlo a Nová scéna.

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru.
Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.
Je živým uměleckým organismem, který chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu.
Dnešní podobu Národního divadla tvoří čtyři umělecké soubory – Opera, Činohra, Balet a Laterna magika – a pod uměleckou správu divadla patří čtyři scény – Národní divadlo, Státní opera, Stavovské divadlo a Nová scéna. Umělecké soubory Opery, Činohry a Baletu vybírají svůj repertoár nejen z bohatého klasického odkazu, ale vedle domácích autorů se zaměřují i na moderní světovou tvorbu. Repertoár Nové scény tvoří zejména představení Laterny magiky a Činohry, částečně též Opery a Baletu a řada originálních projektů.


Národní divadlo, Pro děti Praha