Rothmayerova vila

Rodinný dům nechal postavit v letech 1929–1930 pro svou rodinu architekt Otto Rothmayer. Vila dnes patří k důležitým památkám české meziválečné architektury a díky zachovalosti domu, interiérů i zahrady je současně unikátním svědectvím o pracovním prostředí, intelektuálním zázemí a životním stylu rodiny Rothmayerových.

Koncepce expozice je založena mj. na tom, aby byly interiéry a zahrada obnoveny pokud možno tak, jak vypadaly na přelomu 50. a 60. let minulého století. Expozice nazvaná „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“ doplňuje stavebně stabilizovanou budovu s restaurátorsky ošetřenými interiéry původním volným nábytkem. Pouze tam, kde to vyžaduje návštěvnický provoz, bylo citlivě doplněno několik nábytkových kusů.

Rodinný dům nechal postavit v letech 1929–1930 pro svou rodinu architekt Otto Rothmayer. Vila dnes patří k důležitým památkám české meziválečné architektury a díky zachovalosti domu, interiérů i zahrady je současně unikátním svědectvím o pracovním prostředí, intelektuálním zázemí a životním stylu rodiny Rothmayerových.

Koncepce expozice je založena mj. na tom, aby byly interiéry a zahrada obnoveny pokud možno tak, jak vypadaly na přelomu 50. a 60. let minulého století. Expozice nazvaná „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“ doplňuje stavebně stabilizovanou budovu s restaurátorsky ošetřenými interiéry původním volným nábytkem. Pouze tam, kde to vyžaduje návštěvnický provoz, bylo citlivě doplněno několik nábytkových kusů. Expozice v suterénu, přízemí a patře je věnována nejen dílu Otty a Boženy Rothmayerových, ale je také připomínkou okruhu jejich tehdejších uměleckých přátel.

Otevírací doba:

Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci.

Leden–březen, listopad–prosinec

Otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle

Začátky prohlídek: 10.00., 12.00, 14.00, 16.00 hod.

Duben–říjen

Otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle

Začátky prohlídek: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hod.

Rothmayerova vila, Služby a tipy Praha