Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Hlavním cílem Studijního a dokumentačního centra Norbertov je odborné uložení, zpracování a zpřístupnění veřejnosti archivních fondů, sbírek a dalších materiálů přímo souvisejících s expozicemi Müllerovy a Rothmayerovy vily. V přízemí budovy se nachází výstavní prostor, v němž jsou formou výstav a přednášek představována témata a osobnosti spjaté s oběma vilami. Sál také slouží široké a odborné veřejnosti pro setkání a diskuse, přednášky, dílny a další akce zaměřené na kultivaci vnímání moderní architektury i kultury.

Hlavním cílem Studijního a dokumentačního centra Norbertov je odborné uložení, zpracování a zpřístupnění veřejnosti archivních fondů, sbírek a dalších materiálů přímo souvisejících s expozicemi Müllerovy a Rothmayerovy vily. V přízemí budovy se nachází výstavní prostor, v němž jsou formou výstav a přednášek představována témata a osobnosti spjaté s oběma vilami. Sál také slouží široké a odborné veřejnosti pro setkání a diskuse, přednášky, dílny a další akce zaměřené na kultivaci vnímání moderní architektury i kultury.

Součástí centra je také depozitář, archiv s dokumentací rekonstrukce obou staveb, výsledky výzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích a odborná, tematicky zaměřená knihovna. Pro zájemce z řad badatelů je v prvním patře umístěna badatelna s možností studia archiválií a odborné literatury.

Otevírací doba:

Leden–březen, listopad–prosinec

Otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle 9.45–18.00 hod.

Duben–říjen

Otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle 8.45–18.00 hod.

 

 

Studijní a dokumentační centrum Norbertov, Zážitky Praha