Vojenský historický ústav

Vojenský historický ústav Praha

Muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Jeho součástí je Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory.

Vojenské technické muzeum Lešany
Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel z období od roku 1890 do současnosti.

Lešany u Týnce nad Sázavou
Tel.: 973 296 161, 973 204 951
Otevřeno v sezoně, červen a září
pouze o víkendech: od 9.30 do 17.30 h, červenec a srpen
každý den mimo pondělí: od 9.30 do 17.30 h.

Vojenský historický ústav Praha

Muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Jeho součástí je Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory.

Vojenské technické muzeum Lešany
Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel z období od roku 1890 do současnosti.

Lešany u Týnce nad Sázavou
Tel.: 973 296 161, 973 204 951
Otevřeno v sezoně, červen a září
pouze o víkendech: od 9.30 do 17.30 h, červenec a srpen
každý den mimo pondělí: od 9.30 do 17.30 h.
Vstup zdarma

Letecké muzeum Kbely
Expozice se vztahuje bezprostředně k historii čs. a českého letectví, zvláště vojenského. Řada letounů patří k světovým unikátům. Kbelská expozice je rozšířena o letňanský areál Staré Aerovky, kde jsou také vystaveny unikátní historické letouny.
Mladoboleslavská ul., Praha 9 – Kbely
Tel.: 973 207 500, 973 204 951
Otevřeno v sezoně, květen až říjen, každý den mimo pondělí: od 10.00 do 18.00 h.
Vstup zdarma

Externí výstavní prostory:

Muzeum Hradní stráže
– Praha 1, Pražský hrad
V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstarších dob do současnosti.

Armádní muzeum Žižkov
U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov
Muzeum je z důvodu plánované rekonstrukce dlouhodobě uzavřeno.

Vojenský historický ústav, Zážitky Praha