World of Franz Kafka

World of Franz Kafka

Tato výstava není muzeum, životopis ani archiv prací jednoho spisovatele – Franze Kafky. Rozměr této výstavy Kafku daleko přesahuje.

Kafka byl nejslavnějším českým spisovatelem plným paradoxů a kontrastů. Své příběhy umístil do světa, který známe, v němž se však znenadání objevují naprosto nelogické prvky. Tento způsob psaní mu umožnil ukázat lidem jinak nevysvětlitelné fenomény své mysli, společnosti a vesmíru. A přesně v tomto bodě výstava na Franze Kafku navazuje.
"Vlákna neměřitelných sil s našimi životy manipulují už od početí" – a Kafka byl nejvýznamnějším autorem, který právě na takové síly poukazoval mezi řádky svých textů.

World of Franz Kafka

Tato výstava není muzeum, životopis ani archiv prací jednoho spisovatele – Franze Kafky. Rozměr této výstavy Kafku daleko přesahuje.

Kafka byl nejslavnějším českým spisovatelem plným paradoxů a kontrastů. Své příběhy umístil do světa, který známe, v němž se však znenadání objevují naprosto nelogické prvky. Tento způsob psaní mu umožnil ukázat lidem jinak nevysvětlitelné fenomény své mysli, společnosti a vesmíru. A přesně v tomto bodě výstava na Franze Kafku navazuje.
"Vlákna neměřitelných sil s našimi životy manipulují už od početí" – a Kafka byl nejvýznamnějším autorem, který právě na takové síly poukazoval mezi řádky svých textů. A přesně tyto síly po jeho vzoru výstava parafrázuje.

Expozice je rozdělena do tří částí: Odhalte paradoxy v architektuře, absurdní obrazy i projekci bizarních událostí, které se v Praze skutečně staly.

"Expozice je dokladem skutečnosti, že náš svět je místem vážným až tragickým, zároveň však nepostrádá rysy specifické pitoresknosti, slovy je neuchopitelný, stejně jako prostor mezi literami textů Franze Kafky."


Miroslav Joudal (1954–2018).

World of Franz Kafka, Zážitky Praha